Giới thiệu truyện

– Quang, em có biết chuột sống được bao lâu không? – Điều này rất đơn giản, phải còn xem con mèo nó nghĩ gì đã.

Nội dung

– Quang, em có biết chuột sống được bao lâu không? – Điều này rất đơn giản, phải còn xem con mèo nó nghĩ gì đã.

0 bình luận
    Không có bình luận nào được tìm thấy

:: / ::
:
/ ::

Xếp hàng